ĐH: Hoàng Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Viên chức Tổng hợp - Thống kê, đánh giá rèn luyện
Điện thoại: 0986189268
Mail: @gmail.com
   
  ĐH: Nguyễn Hồng Phú
Chức vụ: Viên chức Quản lý ký túc xá
Điện thoại: 
Mail: @gmail.com
   
  ĐH: Trần Như Thắng
Chức vụ: Viên chức Quản lý ký túc xá
Điện thoại: 0932377014
Mail: @gmail.com