ThS: Phan Xuân Thạch
Chức vụ: Trưởng phòng CTSV
Điện thoại: 0934354252
Mail: phanthachktv@gmail.com
   
  ThS: Nguyễn Ngọc Quý
Chức vụ: PhóTrưởng phòng CTSV
Điện thoại:0983480255 
Mail: ngocquyskv@gmail.com
   
   
 
 
   
  ThS: Võ Văn Công
Chức vụ: Viên chức công tác Ngoại trú
Điện thoại: 0967828996
Mail: vovinhcong0574@gmail.com
   
  ThS: Đậu Xuân Doanh
Chức vụ: Viên chức công tác Hồ sơ sinh viên
Điện thoại: 0987189777
Mail: xuan.doanhktv@gmail.com
   
  ThS: Phạm Thị Ngọc Lan
Chức vụ: Viên chức công tác Lưu học sinh
Điện thoại: 0984545366
Mail: lankdtkimlien@gmail.com
   
  ĐH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Chức vụ: Viên chức Bộ phận một cửa
Điện thoại: 0982976766
Mail: thanhnhanskv@gmail.com
   
  ĐH: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Viên chức Chế độ sinh viên
Điện thoại: 0988400517
Mail: quynhgiangnhatanh@gmail.com
   
  ĐH: Nguyễn Thị Thúy Hiền
Chức vụ: Viên chức TT hỗ trợ sinh viên
Điện thoại: 
Mail:        @gmail.com
   
  ĐH: Hoàng Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Viên chức Tổng hợp - Thống kê, đánh giá rèn luyện
Điện thoại: 0986189268
Mail: @gmail.com
   
  ĐH: Nguyễn Hồng Phú
Chức vụ: Viên chức Quản lý ký túc xá
Điện thoại: 
Mail: @gmail.com
   
  ĐH: Trần Như Thắng
Chức vụ: Viên chức Quản lý ký túc xá
Điện thoại: 0932377014
Mail: @gmail.com