LÃNH ĐẠO PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

1

 

ThS: Phan Xuân Thạch

Chức vụ: Trưởng phòng CTSV

Điện thoại: 0934.435.252

Mail: phanthachktv@gmail.com

     

2

 

ThS: Nguyễn Ngọc Quý

Chức vụ: PhóTrưởng phòng CTSV

Điện thoại: 0983.480.255

Mail: ngocquyskv@gmail.com